Giới thiệu về Công ty CP Đất Phương Nam Việt Nam (SouthernLand Vietnam)
* Lĩnh vực hoạt động:
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Xây dựng nhà các loại.
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Xây dựng công trình công ích.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
- Phá dỡ.
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.
- Hoạt động tư vấn quản lý.
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
- Chuẩn bị mặt bằng.
- Lắp đặt hệ thống điện.
- Hoàn thiện công trình xây dựng.
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng.
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
Hình ảnh của Công ty CP Đất Phương Nam Việt Nam (SouthernLand Vietnam)
Tuyển dụng của Công ty CP Đất Phương Nam Việt Nam (SouthernLand Vietnam)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp