Giới thiệu về Công ty CP Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300752801; Công ty hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi; Khai thác mỏ vật liệu; Trang trí nội ngoại thất công trình;...
Hình ảnh của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa
  • Trước
  • 1
  • Tiếp