Giới thiệu về Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển N&G
N&G Corp chuyên hoạt động về các lĩnh vực:
- Đầu tư, xây dựng, tư vấn, thiết kế và kinh doanh khu Công nghiệp, khu Đô thị;
- Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển khu Công nghiệp, khu Đô thị;
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đường dây và trạm biến áp, cấp thoát nước, hạ tầng đô thị;
- Kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh khách sạn, khu vui chơi giải trí;
- Vận chuyển hàng hóa, hành khách,
- Trạm dừng chân, bến xe, kho bãi, logistics…
Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
* Các công ty thành viên:
- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác khoáng sản và Sản xuất vật liệu N&G Corp
- Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn thiết kế N&G Corp
- Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng N&G Corp
- Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ-Thương mại KCN-đô thị N&G Corp
- Và các Công ty liên kết không chi phối.
Hình ảnh của Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển N&G
Tuyển dụng của Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển N&G