Giới thiệu về Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương (PPI)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầngThái Bình Dương (PPI).
Thành lập ngày 23/4/1994, là một đơn vị chuyên ngành về xây dựng các công trình hạ tầng, giao thông và đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản, trực thuộc Bộ GTVT.
Vốn điều lệ: 482.000.000.000 đồng.
Tên viết tắt: PPI.
Mã chứng khoán: PPI.

Các lĩnh vực kinh doanh chính được cấp phép bao gồm:
- Xây dựng các công trình giao thông trong và ngoài nước.
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi, điện.
- Nạo vét, san lắp mặt bằng, đào đắp nền, đào đắp công trình, xử lý nền móng.
- Đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức BT, BOT, PPP.
- Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư, Khu công nghiệp, đô thị.
- Xuất nhập khẩu các loại máy móc, trang thiết bị, hàng hóa.
Hình ảnh của Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương (PPI)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương (PPI)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp