Giới thiệu về Công Ty CP Dịch Vụ Cáp treo Bà Nà
Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà là thành viên của Tập đoàn Sun Group và là chủ đầu tư Khu du lịch Bà Nà Hills bao gồm chuỗi các nhà hàng, khách sạn; hệ thống Cáp treo; khu vui chơi giải trí trong nhà; làng Pháp; sân gôn, tàu hỏa leo núi, ...
Hình ảnh của Công Ty CP Dịch Vụ Cáp treo Bà Nà
Tuyển dụng của Công Ty CP Dịch Vụ Cáp treo Bà Nà