Giới thiệu về Công ty CP Điện Gia Lai
Vào những năm 80 của thế kỷ 20, tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai - Kon Tum nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan làm cho nền kinh tế trì trệ và chậm phát triển, một trong những nguyên nhân đó chính là nguồn điện năng để phục vụ nhu cầu phát triển Kinh tế - Văn hoá - Xã hội còn nhiều hạn chế.

Trước tình hình đó, ngày 01/6/1989 UBND tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã có quyết định thành lập Công ty Thuỷ điện Gia Lai - Kon Tum trực thuộc UBND tỉnh, đây là tiền thân của Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC). Trong thời điểm mới thành lập, tỉnh Gia Lai vẫn chưa có được lưới điện Quốc gia, vì vậy mục tiêu của Công ty khi đó là đầu tư để xây dựng các nhà máy thuỷ điện nhỏ phát điện phục vụ đồng bào các dân tộc đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Về sau, khi có được lưới điện Quốc gia đến những vùng này thì Công ty sẽ hoà lưới điện Quốc gia để tăng sản lượng điện phục vụ nhiệm vụ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong quá trình thực hiện nghị định của chính phủ về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã được UBND tỉnh Gia Lai quyết định đổi tên vào các thời điểm: Ngày 22/12/1992 đổi tên thành Xí nghiệp thuỷ điện Ia Đrăng 2; Ngày 20/04/1994 đổi tên thành Công ty thuỷ điện tỉnh Gia Lai; Và ngày 24/10/1995 đổi tên thành Công ty Điện Gia Lai.

Thực hiện theo chủ trương nhà nước về cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, sau khi tiến hành IPO thành công ngày 30/07/2010, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 09/09/2010 và tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng GEC trở thành một thương hiệu hàng đầu trong nước về lĩnh vực năng lượng, cơ điện, xây dựng; dịch vụ kỹ thuật, tư vấn và giám sát thi công. Tháng 01/2013, GEC chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn TTC - một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, GEC được xác định là đơn vị tiên phong, hạt nhân của Tập đoàn trong lĩnh vực Năng lượng, với lợi thế đó, GEC đã chủ động đầu tư vào các ngành phụ trợ, phát triển công nghệ, nghiên cứu chế tạo được các sản phẩm năng lượng thay thế với giá thành cạnh tranh.
Hình ảnh của Công ty CP Điện Gia Lai
Tuyển dụng của Công ty CP Điện Gia Lai