Giới thiệu về Công ty CP ĐT XD và TM 68
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương Mại 68 hoạt động trong các lĩnh vực chính là tư vấn xây dựng, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật công trình, xây dựng, phát triển dự án.

Là doanh nghiệp tư vấn xây dựng có đội ngũ cán bộ chuyên môn trên 20 người (trong đó có trên 80% cán bộ tốt nghiệp Đại học và sau Đại học) thuộc các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và kỹ thuật, kỹ sư kinh tế có khả năng đưa ra các giải pháp kinh tế - kỹ thuật tổng thể cùng với những dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng. Đội ngũ công nhân kỹ thuật (30 người) với xưởng cơ khí, nội thất được trang bị hiện đại.
Hình ảnh của Công ty CP ĐT XD và TM 68
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty CP ĐT XD và TM 68
  • Trước
  • 1
  • Tiếp