Giới thiệu về Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc
Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc là công ty sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực chủ yếu là:
- Đầu tư khai thác kinh doanh các loại khoáng sản
- Xây dựng công trình các loại;
- Vận tải nội địa;
- Bán buôn bán lẻ nhựa đường trong xây dựng......
Hình ảnh của Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc
Tuyển dụng của Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc
  • Trước
  • 1
  • Tiếp