Giới thiệu về Công ty GENSTONE
Mỗi một công ty đều có một câu chuyện đặc biệt dành riêng. Với GENSTONE cũng vậy, mà đặc biệt hơn – câu chuyện gắng liền với sứ mệnh “Định hình phong cách qua mái tóc” của chúng tôi còn xuất hiện trước khi GENSTONE được sinh ra.

Vào thời gian đấy chúng tôi thấy rằng, không chỉ riêng gì tóc nam, mà việc định hình tóc nữ cũng rất cần thiết để khăng định được nét phong cách riêng của mỗi người trong cuộc sống. Và đặc biệt là phải “Cung cấp những sản phẩm phù hợp với tóc Việt” như hiện tại chúng tôi đang theo đuổi.
Hình ảnh của Công ty GENSTONE
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty GENSTONE
  • Trước
  • 1
  • Tiếp