Giới thiệu về Công ty Luật TNHH LHD (LHD Law Firm)
LHD Law Firm (Luật Hồng Đức) được thành lập vào ngày 13/06/2007 tại thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam trên cơ sở kết hợp của đội ngũ luật sự trẻ tâm huyết làm việc của tập thể các luật sư, chuyên gia có nhiều thâm niên trong lĩnh vực tư vấn pháp lý cho cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và doanh nghiệp trong nước. Đội ngũ nhân sự của Công ty được đánh giá rất chuyên nghiệp.
Hình ảnh của Công ty Luật TNHH LHD (LHD Law Firm)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Luật TNHH LHD (LHD Law Firm)