Giới thiệu về Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB AMC)
Năm 2001, Ngân hàng TMCP Quân Đội chủ trương xây dựng Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (MBAMC) với nhiệm vụ thu hồi các khoản nợ khó đòi nhằm mục đích làm lành mạnh hóa hoạt động tài chính tín dụng, ý tưởng thành lập công ty đã được hình thành. Sau gần một năm tích cực chuẩn bị, ngày 20/11/2002, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội chính thức được thành lập có vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, cùng bộ máy quản lý 04 người và có trụ sở đặt tại số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa , Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động chính theo đăng ký kinh doanh của MBAMC:
- Xử lý nợ: tiếp nhận, xử lý thu hồi nợ từ MB chuyển giao; mua bán nợ trong và ngoài MB....
- Định giá tài sản: Thẩm định các tài sản đảm bảo cho vay của MB;
- Thiết kế, quản lý dự án xây dựng cơ bản: thiết kế, cải tạo các điểm giao dịch của MB; quản lý các dự án MB ủy thác ....
- Khai thác tài sản: quản lý, vận hành các tòa nhà của MB; khai thác, cho thuê văn phòng; kinh doanh bất động sản....
- Liên doanh, liên kết: tham gia góp vốn, liên doanh với các đối tác theo chỉ đạo của MB.

Đánh giá chung:
Có thể nói MBAMC là 1 trong 5 Công ty AMC được thành lập sớm nhất thuộc hệ thống các ngân hàng TMCP theo quyết định 150/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001. Trải qua 11 năm phát triển từ 2002 đến 31/12/2013, tổng tài sản của Công ty tăng hơn 100 lần đạt 2.180 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng 176 lần đạt 882 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh bình quân các năm đạt 23% - 25%. Tính đến 31.12.2013, Công ty đã triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với 1 Trụ sở chính tại Hà nội, 2 Chi nhánh tại Hồ Chí Minh và Đà nẵng cùng 19 điểm mạng lưới trên toàn quốc.
Hình ảnh của Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB AMC)
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB AMC)