Giới thiệu về Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Phương
Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Hoàng Phương được thành lập năm 2015, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá các loại tài sản là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân là chủ sở hữu tài sản hoặc đại diện chủ sở hữu do pháp luật quy định, tài sản bán đấu giá bao gồm:
- Tài sản để Thi hành án theo quy định của pháp luật về Thi hành án.
- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
- Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, tài sản có nguồn gốc sở hữu Nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.
- Tài sản thế chấp, bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.
- Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam.
- Bán đấu giá quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật như: quyền sử dụng đất, hay cho thuê đất, quyền mua bán nợ, quyền sở hữu trí tuệ; quyền khai thác thu phí chợ, thu phí giữ xe mô tô…
- Tài sản bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
-Tài sản thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.
Ngoài ra Công ty còn liên kết với các tổ chức tín dụng trong tỉnh hỗ trợ về mặt pháp lý trong việc thu giữ, xử lý bán phát mại tài sản thế chấp, bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo không thông qua trình tự tố tụng dân sự, kinh tế.
Hình ảnh của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Phương
Tuyển dụng của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Phương
  • Đấu Giá Viên
    Thỏa thuận | Hà Nội, Thanh Hóa | | Đã hết hạn

  • Đấu Giá Viên
    Thỏa thuận | Hà Nội, Thanh Hóa | | Đã hết hạn

  • Trước
  • 1
  • Tiếp