Giới thiệu về Công Ty TNHH BHFlex Vina
Công ty TNHH BHFlex Vina là công ty 100% vốn đầu tư củɑ Hàn Quốc, chuyên sản xuất và kinh doɑnh các mặt hàng linh kiện điện tử tấm mạch in mềm (FPCB).
Hình ảnh của Công Ty TNHH BHFlex Vina
Tuyển dụng của Công Ty TNHH BHFlex Vina