Giới thiệu về Công ty TNHH B.H.N
Công ty TNHH B.H.N chuyên nhập khẩu, phân phối phụ gia thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, trang thiết bị chăn nuôi, xây dựng hệ thống chuồng trại và các công trình dân dụng.
Hình ảnh của Công ty TNHH B.H.N
Tuyển dụng của Công ty TNHH B.H.N