Giới thiệu về Công Ty TNHH Công nghệ Sohan Việt Nam
Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học Chi tiêt: Sản xuất dây, cáp điện của sản phẩm điện tử, dây cáp mềm FFC, dây kết nối của xe ô tô; sản xuất cụm dây tín hiệu nối ngoài, đầu nối quang điện và hộp đấu nối dây
Hình ảnh của Công Ty TNHH Công nghệ Sohan Việt Nam
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công Ty TNHH Công nghệ Sohan Việt Nam
  • Trước
  • 1
  • Tiếp