Giới thiệu về Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn
Công ty có vốn đầu tư 100% từ Philppine
Sx: Bánh kẹo- nước giải khát
Hình ảnh của Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn
Tuyển dụng của Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Liwayway Sài Gòn