Giới thiệu về Công ty TNHH đầu tư TC-BĐS Fansipan Việt Nam
CÔNG TY ĐẦU TƯ TC-BĐS FANSIPAN VIỆT NAM hoạt đông trong các lĩnh vực chính:
1. Đầu tư tài chính, quản lý quỹ, quản lý các dự án đầu tư.
2. Đầu tư bất động sản, khu đô thị, nghỉ dưỡng
3. Đầu tư hệ thống trạm sạc oto điện, năng lượng sạch
4. Đầu tư các dự án truyền thông….
Hình ảnh của Công ty TNHH đầu tư TC-BĐS Fansipan Việt Nam
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH đầu tư TC-BĐS Fansipan Việt Nam
  • Trước
  • 1
  • Tiếp