Giới thiệu về Công ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Trung Sơn World
- Công ty TNHH Dịch Vụ- Thương Mại Trung Sơn World là công ty có 100% vốn Hàn Quốc.
- Là văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của công ty TNHH Ekklesia Vina.
- Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hiện tại có các dự án về kính áp tròng và gạch, đá,...
Hình ảnh của Công ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Trung Sơn World
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Trung Sơn World
  • Trước
  • 1
  • Tiếp