Giới thiệu về Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Đại Dương
Chuyên về các lĩnh vực: giải pháp, sửa chữa, cung cấp, lắp ráp, mua bán, trao đổi, xây lắp, sửa chữa thiết bị điện tử viễn thông
- Tư vấn thiết kế công trình thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông
- Xây lắp các công trình thông tin, viễn thông nhà trạm, cột anten
- Mua bán, kinh doanh các thiết bị điện tử và bưu chính viễn thông
- Xây lắp trạm BTS
- Dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng di động
- Dịch vụ lắp đặt hệ thống In- Building, các giải pháp In-Building
Hình ảnh của Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Đại Dương
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Đại Dương
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận