Giới thiệu về Công ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Toàn Diện
Công ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Toàn Diện là Doanh nghiệp khoa học công nghệ chuyên nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm mới có ứng dụng thực tế trong cuộc sống. Công ty được thành lập và hoạt động trên nền những ý tưởng và sản phẩm của Tiến sĩ Đỗ Ngọc Chung. Mục tiêu của Công ty là trở thành một địa chỉ nghiên cứu, phát triển những sản phẩm Khoa học Công nghệ gắn liền với đời sống người Việt, là một địa chỉ tin cậy để đánh giá, nuôi dưỡng, phát huy, biến các ý tưởng của các bạn trẻ thành sản phẩm có ứng dụng thực tế.
Hình ảnh của Công ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Toàn Diện
Tuyển dụng của Công ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Toàn Diện
  • Trước
  • 1
  • Tiếp