Giới thiệu về Công ty TNHH Hà Thắng
Công ty TNHH Hà Thắng (HTC) được thành lập tháng 3 năm 1995. HTC là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp, xây dựng phần mềm, tư vấn dự án và thiết bị cho các hệ thống thông tin. Chiến lược chung của HTC là “Hợp tác cùng phát triển” với tất cả các đối tác- khách hàng trong nước và quốc tế, hướng tới giải pháp-công nghệ tin học hóa, đáp ứng nhu cầu cho xã hội, doanh nghiệp trong nước. HTC luôn là đối tác chiến lược, bạn hàng lớn của các tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế. Trong quá trình phát triển không ngừng hơn 20 năm qua, HTC từ chỗ với quy mô chỉ có 10 nhân viên đến nay đã phát triển lên tới hơn 50 thành viên. Đội ngũ cơ hữu của công ty bao gồm các chuyên gia, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Trong các năm qua, công ty đã và đang thực hiện thành công hơn 200 dự án địa phương, 50 dự án với các cơ quan nhà nước ở trung ương như các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội, Đảng và các tổ chức quốc tế.
Hình ảnh của Công ty TNHH Hà Thắng
Tuyển dụng của Công ty TNHH Hà Thắng
  • Trước
  • 1
  • Tiếp