Giới thiệu về Công ty TNHH Hàng Miễn Thuế Jalux Taseco
- Ngành nghề kinh doanh chính:
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
+ Kinh doanh bán hàng miễn thuế (thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa theo hình thức kinh doanh bán hàng miễn thuế; danh mục hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam)
Hình ảnh của Công ty TNHH Hàng Miễn Thuế Jalux Taseco
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH Hàng Miễn Thuế Jalux Taseco
  • Trước
  • 1
  • Tiếp