Giới thiệu về Công ty TNHH Haosheng Vina
- Công ty TNHH Haosheng Vina được thành lập vào năm 2013
- Bắt đầu đi vào sản xuất từ đầu năm 2015
- Công ty chuyên sản xuất các loại sợi Cotton và sợi nhân tạo.
- Phục vụ cho ngành dệt may trong và ngoài nước
Hình ảnh của Công ty TNHH Haosheng Vina
Tuyển dụng của Công ty TNHH Haosheng Vina