Giới thiệu về Công ty TNHH ISKY (Văn Phòng Luật 1 Giây)
Dịch vụ luật sư riêng ở Việt Nam là một khái niệm khá mới lạ trong khi nó không xa lạ gì ở các nước phát triển. Với kinh nghiệm tư vấn pháp luật từ thực tiễn, Hãng luật 1 giây khuyến nghị các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, các doanh nghiệp nên có luật sư riêng để ngăn chặn và phòng ngừa những rủi ro phát sinh đồng thời giúp Quý khách hàng xác định rõ được lợi ích hợp pháp cũng như quyền lợi của mình trong các mối quan hệ pháp luật dựa trên các quy định của pháp luật có liên quan.
Hình ảnh của Công ty TNHH ISKY (Văn Phòng Luật 1 Giây)
Tuyển dụng của Công ty TNHH ISKY (Văn Phòng Luật 1 Giây)