Giới thiệu về Công ty TNHH Khang Minh
KMC là một doanh nghiệp được thành lập và xây dựng trên nền tảng của những con người đam mê về ô tô, kiến thức hiểu biết sâu rộng về chuyên môn, cùng quyết tâm làm việc cao độ, tính cộng đồng và nhân văn trong sản xuất kinh doanh. Công ty Khang Minh luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để trở thành một tập đoàn kinh tế lớn trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam
Hình ảnh của Công ty TNHH Khang Minh
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH Khang Minh

Bình luận:


Hình mã xác nhận