Giới thiệu về Công ty TNHH King Point Viet Nam
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại đinh tán, bù lông, đai ốc, đinh ốc, đinh vít, ốc vít, đinh, các chi tiết liên quan (Doanh nghiệp không thực hiện công đoạn xi mạ và không gia công sản xuất các ngành nghề này)
Hình ảnh của Công ty TNHH King Point Viet Nam
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH King Point Viet Nam
Chưa có việc làm