Giới thiệu về Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước
Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước, gọi tắt "Công ty An Phước", sản xuất sản phẩm thời trang trung, cao cấp cho thị trường Nhật Bản và Châu Âu. Đồng thời, Công ty An Phước xây dựng, phát triển hệ thống cửa hàng thời trang Nam cao cấp thương hiệu An Phước - Pierre Cardin, hệ thống cửa hàng trang phục lót thương hiệu Anamai - Bonjour, và phát triển sản phẩm thương hiệu \Weis tại thị trường Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Sau hơn 25 năm không ngừng phát triển, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước không ngừng cung cấp sản phẩm thời trang giá trị cao cho thị trường quốc tế cũng như trong nước bằng việc liên tục cải tiến tinh gọn quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm qua các khóa đào tạo nâng cao tay nghề CB-CNV, xây dựng hệ thống quản lý tại 11 nhà máy.
Hình ảnh của Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước
Tuyển dụng của Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước

Bình luận:


Hình mã xác nhận