Giới thiệu về Công ty TNHH Ô tô Việt Long
Được cấp Giấy phép Đầu tư ngày 14 tháng 12 năm 1993, Công ty ô tô Việt Nam Daewoo (VIDAMCO) chính thức thành lập dưới hình thức Liên doanh giữa Công ty Daewoo Motor (Hàn Quốc) và Xí nghiệp Liên hiệp Cơ khí 7893 thuộc Bộ Quốc Phòng với tổng số vốn đầu tư là 32 triệu USD, trong đó vốn pháp định 10 triệu USD. Thời gian hoạt động trong 30 năm. Chevrolet Việt Long là 1 chi nhánh tại HCM
Hình ảnh của Công ty TNHH Ô tô Việt Long
Tuyển dụng của Công ty TNHH Ô tô Việt Long