Giới thiệu về Công ty TNHH Quân Thái
- Thiết bị chuyên dùng trong ngành xây dựng, máy móc - công cụ, vật liệu kỹ thuật địa chất.
- Thiết bị sử dụng cho đường hầm mỏ, phụ tùng, linh kiện, kim khí, ngũ kim..
- Thiệt bị điện, thiết bị hỏa xa. Hệ thống cốt pha,
- Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị ngành công - nông nghiệp, xây dụng giao thông vận tải và thủy lợi.
Hình ảnh của Công ty TNHH Quân Thái
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Công ty TNHH Quân Thái
  • Trước
  • 1
  • Tiếp