Giới thiệu về Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn
Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn chuyên kinh doanh, phân phối thức ăn thủy sản (tôm, cá). Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty đã xây dựng hệ thống thức ăn tôm phân phối rộng khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ.
Hình ảnh của Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn
Tuyển dụng của Công ty TNHH Tân Quang Minh Sài Gòn