Giới thiệu về Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn
Công ty Thẩm định giá Sài Gòn - SAIGON PA hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh số 0309509811 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 09 tháng 11 năm 2009. SAIGON PA có đội ngũ 6 Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp thẻ hành nghề, 4 đấu giá viên do Bộ Tư pháp cấp thẻ hành nghề, cùng nhiều tiến sỹ khoa học, thạc sỹ kinh tế, kỹ sư, luật sư có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu thẩm định của Hiệp hội Thẩm định giá Việt Nam. Các lĩnh vực hoạt động:
- Bất động sản: Quyền sử dụng đất, khu đất dự án, nhà ở, nhà xưởng, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, chung cư, trang trại.
- Máy móc thiết bị: Dây chuyền thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị truyền hình, phương tiện vận tải, hệ thống thiết bị khai thác dầu mỏ, vật tư thiết bị ngành nước, ngành điện.
- Giá trị doanh nghiệp: Tài sản đầu tư, tài sản tài chính, quyền sở hữu vốn, cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.
- Tài sản vô hình: Thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, quyền khai thác kinh doanh, giá trị lợi thế địa lý.
- Dự án đầu tư.

Kết quả thẩm định được lập thành Báo cáo kết quả thẩm định hoàn chỉnh dựa trên nhiều phương pháp khoa học, hiện đại, khách quan. Chứng thư thẩm định giá được phát hành bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo tiêu chuẩn của Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, phù hợp với các tiêu chuẩn của Ủy Ban Tiêu Chuẩn Thẩm Định Giá Quốc Tế (IVSC).

Chứng thư sử dụng cho các mục đích sau:
- Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp.
- Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
- Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
- Hạch toán kế toán để tính thuế, bảo hiểm.
- Xử lý tài sản trong các vụ án.
- Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước.
Hình ảnh của Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn
Tuyển dụng của Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn