Giới thiệu về Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Cung cấp các sản phẩm nguyên liệu nhựa tái sinh với chất lượng cao vượt trội sử dụng công nghệ máy móc hiện đại để tăng nguồn nguyên liệu cho ngành nhựa và giảm thiểu vấn đề môi trường. Thiết lập một chuẩn mực mới trong ngành sản xuất hạt nhựa tái sinh. Mang đến những lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.
Hình ảnh của Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
Tuyển dụng của Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng

Bình luận:


Hình mã xác nhận