Giới thiệu về Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Tp. Hồ Chí Minh
Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Tp. Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhằm tập hợp kết nối các tổ chức cá nhân trực tiếp kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô hoặc các lĩnh vực có liên quan đến lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thành viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam được thành lập theo quyết định số 157/98/QĐ-TC ngày 24/8/1998 của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.
Hình ảnh của Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Tp. Hồ Chí Minh
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Tp. Hồ Chí Minh