Giới thiệu về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập vào ngày 20/7/2000, hoạt động theo mô hình công ty TNHH Một Thành viên (100% vốn chủ sở hữu thuộc Bộ Tài Chính).
Tên hoạt động giao dịch của doanh nghiệp:
- Tên tiếng việt: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên giao dịch quốc tế: Hochiminh Stock Exchange.
- Tên viết tắt: HOSE
Hình ảnh của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Tuyển dụng của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
  • Trước
  • 1
  • Tiếp