Giới thiệu về Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam CN phía Nam
Trung tâm hoạt động Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam
VCPMC hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý tập thể dựa trên các nguyên tắc cơ bản:

Phi lợi nhuận
Hoạt động không nhằm kinh doanh sinh lợi nhuận mà vì mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tác giả và chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc.

Minh bạch
Minh bạch về thông tin và tài chính.

Chính xác
Lưu trữ dữ liệu tác giả - tác phẩm chính xác; theo dõi và quản lý chính xác việc sử dụng tác phẩm; phân phối chính xác tiền bản quyền tới các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Hiệu quả
Sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu, đạt hiệu quả cao nhất có thể.
Tham khảo thêm: http:// vcpmc.org /
Hình ảnh của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam CN phía Nam
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam CN phía Nam