Giới thiệu về Văn phòng công chứng Việt
Văn phòng công chứng Việt được Sở Tư Pháp Hà Nội cấp đăng ký hoạt động số 03-T.P, khai trương hoạt động ngày 25/07/2009 là một trong bẩy văn phòng công chứng tư nhân đầu tiên đi vào hoạt động tại Hà Nội. Công Chứng Việt là đơn vị Công chứng đầu tiên trên cả nước thực hiện Bảo hiểm cho hoạt động Công chứng bằng Hợp đồng Bảo hiểm ngày 31/12/2008 với Bảo Minh để bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động của toàn bộ Công Chứng Viên của Văn phòng. Chúng tôi luôn cam kết, mong muốn xây dựng tốt hơn về tính chuyên nghiệp và giá trị lâu dài của Công Chứng Việt. Số lượng nhân sự của Văn phòng là 20 người, đứng trước yêu cầu phát triển về chất lượng chúng tôi cần tuyển dụng thêm nhân sự
Hình ảnh của Văn phòng công chứng Việt
Tuyển dụng của Văn phòng công chứng Việt