Giới thiệu về Văn phòng đại điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Diệp tại Hà Nội
Khởi đầu từ Trung tâm nội thất văn phòng, gia đình, trường học từ năm 1996, Ngọc Diệp lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực Bao bì carton (1998), Cửa (2010), Nhôm (2016).

Năm 2017, Ngọc Diệp tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn, trong đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Diệp giữ vai trò là Công ty mẹ cùng các Công ty thành viên.

Tập đoàn Ngọc Diệp bao gồm 4 công ty thành viên:
- Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Diệp;
- Công ty Cổ phần Ngọc Diệp;
- Công ty Cổ phần Cửa Ngọc Diệp và
- Công ty Cổ phần Nhôm Ngọc Diệp.

Ngọc Diệp là một trong những Tập đoàn hàng đầu về sản xuất, cung ứng các sản phẩm Nội thất, Bao bì, Cửa nhôm - cửa nhựa - vách mặt dựng, Nhôm công nghiệp - Nhôm xây dựng. Các sản phẩm của Tập đoàn có mặt rộng khắp 63 tỉnh thành.
Hình ảnh của Văn phòng đại điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Diệp tại Hà Nội
Tuyển dụng của Văn phòng đại điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Diệp tại Hà Nội