Giới thiệu về Văn Phòng Luật Sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW)
GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG
Là một trong số Top 10 các Đại diện sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp tại Việt nam; đã và đang đại diện cho hàng ngàn doanh nghiệp nước ngoài trong việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt nam.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1. Đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ
Đăng ký độc quyền cho nhãn hiệu/sáng chế/kiểu dáng công nghiệp tại Việt nam, Lào, Campuchia, Myanmar. Đăng ký bản quyền tác giả, chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng thương hiệu, gia hạn văn bằng bảo hộ. Tư vấn liên quan đến luật sở hữu trí tuệ.

2. Xử lý tranh chấp liên quan tới sở hữu trí tuệ
Phản đối việc nộp đơn cấp văn bằng bảo hộ. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Đại diện xử lý vi phạm/tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Điều tra, kết hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đại diện cho khách hàng tại Tòa…
Hình ảnh của Văn Phòng Luật Sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW)
Tuyển dụng của Văn Phòng Luật Sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW)