Giới thiệu về Văn phòng luật sư Chính và Cộng sự
Từ ngày thành lập, Văn phòng luật sư Chính và Cộng sự cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cao với giá thành hợp lý cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Chính và Cộng sự đã và đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng Việt Nam và nước ngoài về tư vấn pháp luật. Khách hàng của Chính và Cộng sự chủ yếu là các công ty và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chính và Cộng sự có nhiều kinh nghiệm và đạt được nhiều thành tựu trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý thuộc các lĩnh vực luật thương mại và đầu tư nước ngoài, trọng tài thương mại quốc tế, xử lý tranh chấp và luật dầu khí.

Tất cả các thành viên và cộng tác viên của Chính và Cộng sự đều biết thông thạo tiếng Việt, Anh, Pháp. Chính và Cộng sự có một hệ thống các cộng tác viên tốt nghiệp luật từ các Trường Đại học Luật trong nước và quốc tế và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật.
Hình ảnh của Văn phòng luật sư Chính và Cộng sự
Tuyển dụng của Văn phòng luật sư Chính và Cộng sự
Chưa có việc làm