Giới thiệu về Văn phòng luật sư Diệu Phước
Văn phòng luật sư Diệu Phước là một tổ chức chuyên nghiệp, gồm nhiều luật sư, luật gia, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực ( như : ngoại ngữ, tâm lý, pháp y, giám định, xây dựng, bất động sản, an ninh, bảo hiểm ) đủ để đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng.
Tới VPLS Diệu Phước các bạn sẽ được phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng mọi yêu cầu và hài lòng .
Hình ảnh của Văn phòng luật sư Diệu Phước
Tuyển dụng của Văn phòng luật sư Diệu Phước
Chưa có việc làm