Giới thiệu về Văn Phòng Luật Sư Đức Pháp Quyền
Văn phòng Luật sư Đức Pháp Quyền thành lập tháng 6/2010 trụ sở tại A81, Lê Thị Riêng, quận 12, Tp.HCM và tháng 06/2011 đã mở thêm Chi nhánh số 1 VPLS Đức Pháp Quyền tại địa chỉ: 61, Đoàn Như Hài, quận 4, Tp.HCM với các lĩnh vực hoạt động như sau:
- Tham gia tố tụng (tham gia giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử).
- Tư vấn pháp lý, đại diện tham gia giải quyết các lĩnh vực pháp luật tranh chấp kính tế, đất đai, di sản thừa kế dân sự, hôn nhân gia đình, kinh tế, , hình sự…
- Đại diện theo ủy quyền, tham gia tố tụng cho kháh hàng trong các tranh chấp pháp lý.
- Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn cho khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện các loại hợp đồng.
Hình ảnh của Văn Phòng Luật Sư Đức Pháp Quyền
Tuyển dụng của Văn Phòng Luật Sư Đức Pháp Quyền
  • Trước
  • 1
  • Tiếp

Bình luận:


Hình mã xác nhận