Giới thiệu về Văn phòng Luật sư Gia Phú
Thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực pháp lý. Văn phòng hiện có 01 luật sư trưởng và 02 luật sư cộng tác. Nhân viên thường trực 04 người. Công việc cụ thể: tư vấn pháp luật, tranh tụng, và các dịch vụ pháp lý khác.
Hình ảnh của Văn phòng Luật sư Gia Phú
Tuyển dụng của Văn phòng Luật sư Gia Phú
Chưa có việc làm