Giới thiệu về Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ
Năm 2002, Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa được thành lập, trụ sở tại: 119B Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trưởng văn phòng là Tiến sĩ – Luật sư Nguyễn Đình Thơ đã 20 năm kinh nghiệm hoạt động hành nghề luật sư.

Hiện nay, Luật sư Nguyễn Đình Thơ đảm nhận cương vị Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ thứ 3).

Đồng thời, Luật sư Nguyễn Đình Thơ còn đảm nhận cương vị:

- Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

- Ủy viên Ban Thường trực Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp - Bộ Tư pháp.

- Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (Bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam).

- Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

- Ủy viên Ban chấp hành Hội luật gia tỉnh Khánh Hòa.
Hình ảnh của Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ
Tuyển dụng của Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ
Chưa có việc làm