Giới thiệu về Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân
Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân được thành lập năm 2005 do Luật sư Ngô Hữu Nhị làm Trưởng Văn Phòng.

Văn phòng quy tụ và cộng tác với các luật sư đồng học, đồng nghiệp về ngành luật, các chuyên gia, chuyên viên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, thuế, đầu tư v.v… và cộng tác với một số văn phòng luật sư và công ty luật họat động trong và ngòai nước.

Ý nghĩa Logo của Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân

Logo Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân được thiết kế theo ý tưởng của Luật sư Trưởng Văn Phòng Ngô Hữu Nhị. Nó có nhiều ý nghĩa và một trong các ý nghĩa của nó như sau:

Logo Văn Phòng được thiết kế bởi một biểu tượng là hình cái cân tiểu ly có dạng chữ T có hình hai cái cân và một chữ cái là chữ A được đặt ở chính giữa hai cái cân, hai chữ này có màu trắng trên nền đen nằm trong một khung hình vuông. Chữ T và chữ A là hai chữ viết tắc của tên Văn Phòng Thiên Ân.
Chữ T và chữ A theo tiếng Việt là hai chữ viết tắt của hai từ Tòa Án. Trọng tâm của nghề luật sư là tham gia tố tụng và nơi tham gia tố tụng quan trọng nhất của nghề luật sư là Tòa Án.
Chữ T và chữ A theo tiếng Anh là hai chữ viết tắt của hai từ Trial và Attorney. Từ Trial có nghĩa là một phiên xử hay một vụ kiện tụng còn từ Attorney có nghĩa là luật sư bào chữa, tranh tụng tại tòa. Chữ A được thiết kế đứng giữa chữ T và hai cái cân, có nghĩa là trong một phiên tòa, thì người luật sư là người có thể bảo vệ cho nguyên đơn hay bị đơn trong một vụ án dân sự và có thể bào chữa cho bị cáo hay người bị hại trong một vụ án hình sự. Hai cái cân có ý nghĩa cổ điển là bên nguyên và bên bị trong một vụ án dân sự cũng như bị cáo và người bị hại trong một vụ án hình sự.
Màu sắc logo của Văn Phòng chỉ có hai màu đơn giản có nét tương phản là màu trắng và đen. Màu trắng của hình cái cân và chữ A biểu hiện cho tính minh bạch của cán cân công lý và cái tâm trong sáng của người luật sư. Hai biểu tượng này được đặt trong một nền hình vuông màu đen. Hình vuông theo truyền thuyết của dân tộc Việt Nam ta, nó là biểu hiện của đất, hay nói cụ thể là biểu hiện cuộc sống của con người, mà cuộc sống của con người thì vô cùng phức tạp. Có phức tạp tất có xung đột, có xung đột thì cần có nơi nghĩa là có tòa án để mong chờ có công lý và cần người luật sư để hỗ trợ giải quyết các xung đột đó của cuộc sống theo tinh thần của pháp luật.
Giữa hai cái cân có biểu tượng cuốn sách. Sách biểu hiện đặc trưng cho Hiến pháp và Luật pháp. Mọi phán quyết của tòa án phải dưa vào Hiến pháp và Luật pháp để có một bản án, hay một quyết định công minh và người luật sư khi bảo vệ cho nguyên đơn hay bị đơn trong một vụ án dân sự hay bào chữa cho bị cáo hoặc người bị hại trong một vụ án hình sự cũng phải tôn trọng Hiến pháp và Luật pháp để giúp tòa án có một phán quyết công tâm hơn.
Hình ảnh của Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân
Chưa có việc làm