Giới thiệu về Văn phòng luật sư Trường Tín
Văn phòng Luật sư Trường Tín được thành lập bởi Sở Tư pháp thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 01010594/TP/ĐKHĐ. Xuất phát từ ý tưởng xây dựng một tổ chức hành nghề luật có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý cho tất cả các đối tượng khách hàng và là “sân chơi” chung, bình đẳng cho các Luật sư, Chuyên gia pháp lý có tâm huyết nghề nghiệp, Văn phòng luật sư Trường Tín đã ra đời gắn với khẩu hiệu: “Trường Tín”: Niềm tin dài lâu, bền vững cho mọi sự ủy thác, giao phó của khách hàng đối với Luật sư Trường Tín.

TRƯỜNG TÍN đã và đang tư vấn, trợ giúp pháp lý, tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với uy tín nghề nghiệp, Trường Tín đã khẳng định được tên tuổi và vị thế của mình trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước và sự hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp những giá trị tích cực tạo nên vị thế và vai trò của luật sư trong sự phát triển của thời đại.

Văn phòng luật sư Trường Tín có phạm vi hoạt động tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý đa dạng trong nhiều lĩnh vực: Pháp luật Doanh nghiệp; pháp luật Thương mại; pháp luật Đất đai; pháp luật Lao động; pháp luật Dân sự; pháp luật Hình sự; pháp luật Hành chính…

Trong quá trình phát triển của mình, Trường Tín luôn chú trọng bồi dưỡng các nguồn nhân lực cần thiết để phát triển bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ pháp lý để phục vụ ngày càng tốt hơn cho mọi đối tượng khách hàng.

Với phương châm lấy chữ Tín làm đầu, chữ Trường làm trọng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng về chất lượng dịch vụ pháp lý với chi phí hợp lý nhất.
Hình ảnh của Văn phòng luật sư Trường Tín
Tuyển dụng của Văn phòng luật sư Trường Tín
  • Trước
  • 1
  • Tiếp