Giới thiệu về Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng
Ngày 24/2/2014 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký Quyết định số 1122/QĐ-UBND, cho phép Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng thành lập và đi vào hoạt động. Văn phòng đã chú trọng đầu tư, đảm bảo các yêu cầu về trụ sở thuận tiện, hiện đại; nhân lực là những cán bộ có trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp và kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực pháp luật; phong cách phục vụ chuyên nghiệp; Văn phòng hoạt động với phương châm “Tâm sáng - Trí tài - Lực mạnh”. Mỗi một nhân viên của văn phòng đều hiểu rằng, quyền lợi của khách hàng là ưu tiên hàng đầu khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến với Văn phòng, và Văn phòng cũng tự tin để cam kết thực hiện được điều đó.
Hình ảnh của Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng
Tuyển dụng của Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng