Giới thiệu về Văn phòng Thừa phát lại Ngô Quyền
- Xác minh thi hành án, truy tìm tài sản, BĐS, các nguồn thu.
- Tống đạt tất cả các văn bản của tòa án, cơ quan thi hành án.
- Lập vi bằng: ghi nhận các sự kiện, hành vi tạo lập chứng cứ trước tòa.
Hình ảnh của Văn phòng Thừa phát lại Ngô Quyền
Tuyển dụng của Văn phòng Thừa phát lại Ngô Quyền
  • Trước
  • 1
  • Tiếp