Giới thiệu về Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động thành phố Hồ Chí Minh
Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM là đơn vị sự nghiệp nhà nước - trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM - được tổ chức lại từ Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đây, Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ Thuật An Toàn Lao Động Tp.HCM được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-UB ngày 08/04/1993 và Quyết định số 1189/QĐ–UB–VX ngày 01/03/1999 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, bổ sung chức năng đào tạo nghề theo Quyết định số 2365/QĐ-UB ngày 03/06/2002 của UBND TP; bổ sung chức năng quan trắc và kiểm soát môi trường lao động công nghiệp theo Quyết định số 5424/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND TP; bổ sung nhiệm vụ "Đánh giá sự phù hợp các thiết bị, sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) theo quy định của pháp luật" theo Quyết định số 5931/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND TP.
Hình ảnh của Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động thành phố Hồ Chí Minh
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Hoàng Cang Vũ Đặng Tiến Thành Lê Sơn Tùng Phạm Minh Đức Trịnh Hoàng Hùng Lưu Thanh Đảm Trần Văn Tú Trương Hoài Phúc Đặng Quốc Toàn Lê Huỳnh Đức Nhân Nghĩa Ngô Gia Trung Trương Văn Quân Bùi Đình Quyền Nguyễn Thái Hồ Nguyễn Tuấn Anh Lê Khắc Bảo Vũ Tỉnh Ngô Đức Thịnh Nguyễn Văn Nam Nguyễn Tiến Thành Trần Việt Thắng Lê Văn Phong Lê Bá Hòa Mai Vĩnh Qúy Lê Hoàng Tường Vy Vũ Cao Ngọc Linh Nguyễn Phạm Ngọc Giàu Lê Thị Thúy Vy Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyễn Thị Bé Thuận Phạm Thị Thanh Ngọc Lê Thị Kim Oanh Phan Yến Nhi Thái Thị Thu Hằng Cao Thụy Hoàng Ân Dương Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Đào Xuân Thị Hằng Trần Thị Lan Anh Đinh Thị Bích Trâm Lê Thị Ngọc Trúc Đặng Kim Chi Nguyễn Thị Vân Quỳnh Nguyễn Thị Hồng Ánh Phạm Thị Thủy Tiên Phạm Thị Minh Trang Trang Caolãnh Đặng Thị Hương Thảo Nguyễn Thị Hòa Diễm Nguyễn Thị Thùy Quyên Nguyễn Thị Châu Nguyễn Thị Hòa Diễm Lục Thị Hương Nguyễn Hồng Nhung Trần Thị Cẩm Tú Dương Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Bội Chân Hàn Thúy Vi Lin Mỹ Dung Lương Thị Thu Thảo Lâm Thị Ngọc Anh Trần Hiếu Phạm Thị Phương Nhung Nguyễn Trần Thủy Tiên Siu H' Oen Phạm Thị Thu Lưu Nguyễn Thị Thơm Hồ Thị Bình Trần Thị Ái Lan Dương Diễm Cộng Bảo Châu Nguyễn Thị Thúy Diễm Charlene Quezmundo Lê Trần Ngọc Quỳnh Lê Thị Hoàng Giang Nguyễn Hải Thụy Lê Hoàng Hải Ngọc