Giới thiệu về VPĐD Công ty Cổ phần 19 tại Hà Nội
Công ty Cổ phần 19 được thành lập tháng 7 năm 2016 với sứ mệnh tạo ra những dịch vụ, sản phẩm tốt nhất của người Việt phục vụ người Việt. Trong quá trình phát triển của mình công ty luôn tự nhắc nhở về các giá trị có thể tạo ra cho xã hội.

Công ty hoạt động chủ yếu trong 3 lĩnh vực: Sản xuất phát triển phần mềm, sản xuất dịch vụ giá trị gia tăng trên nền viễn thông di động và các giải pháp tài chính.
Hình ảnh của VPĐD Công ty Cổ phần 19 tại Hà Nội
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của VPĐD Công ty Cổ phần 19 tại Hà Nội
  • Trước
  • 1
  • Tiếp