Giới thiệu về VPDD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thẩm Định Giá Đông Nam
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

- Thẩm định giá bất động sản
- Thẩm định giá động sản
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp
- Thẩm định dự án đầu tư
- Thẩm định giá trị vô hình
- Tư vấn đầu tư
- Dịch vụ kế toán-kiểm toán
- Tổ chức đấu giá tài sản
- Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản,…

Phục vụ cho các mục đích:

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
- Mua bán tài sản có nguồn gốc Nhà nước
- Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp
- Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
- Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn Ngân hàng
- Hạch toán kế toán, hoặc chuyển nhượng
- Đánh giá lại giá trị tài sản hàng năm
- Xử lý tài sản trong các vụ án, tranh chấp tài sản
- Chứng minh tài sản để hợp tác lao động, du học,…
Hình ảnh của VPDD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thẩm Định Giá Đông Nam
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của VPDD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thẩm Định Giá Đông Nam
  • Trước
  • 1
  • Tiếp